Είναι μια υπηρεσία που παρέχεται σε γονείς κι έχει σαν στόχο την ενίσχυση του γονικού ρόλου όπου ομολογουμένως στις μέρες μας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός. Ο ρόλος του γονέα είναι «από τη φύση του» πολύπλοκος κι έχει πολλές απαιτήσεις. Συνεπώς, το να έχει ο γονέας τη δυνατότητα να ζητήσει βοήθεια όταν κρίνει πως το χρειάζεται είναι πολύ ανακουφιστικό αλλά και ουσιαστικό ώστε να ανταπεξέλθει με «αποτελεσματικότητα» στον ρόλο του. Τα θέματα που φαίνεται να απασχολούν περισσότερο τους γονείς σχετίζονται με την ανάπτυξη του παιδιού και τις τυχόν αναπτυξιακές διαταραχές που εμφανίζονται (όπως μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμός, κ.α), τα προβλήματα που εμφανίζονται στο σχολικό περιβάλλον αλλά και συμβουλές για το πώς θα θέσουν όρια ή θα διαχειριστούν την συμπεριφορά των παιδιών τους, ή ακόμη και το πώς θα τους μιλήσουν για το διαζύγιο ή το θάνατο.