Τα σεμινάρια ψυχοεκπαίδευσης οργανώνονται και πραγματοποιούνται στο χώρο του γραφείου κι ουσιαστικά αφορούν σε ομάδες 7 – 10 ατόμων και έχουν σαν στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα ψυχικής υγείας καθώς και συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε θέματα διατροφής και διαπροσωπικών σχέσεων.