Πρόκειται για υπηρεσία «παρόμοια» με την ατομική συμβουλευτική, δηλαδή και στην ομαδική συμβουλευτική ο σκοπός είναι να μπορέσει το άτομο να αναγνωρίσει τους μη παραγωγικούς τρόπους που χρησιμοποιεί για την επίλυση ή διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι στην ατομική συμβουλευτική η σχέση είναι δυαδική (σύμβουλος – θεραπευόμενος), ενώ στην ομαδική θεραπεία αυτό γίνεται μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων – θεραπευμένων υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό ενός ή δυο συμβούλων. Αυτό που έχει σημασία για τη ομαδική θεραπεία είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας. Ο τρόπος με τον οποίο σχετίζονται μέσα στην ομάδα φανερώνει και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται κι αλληλοεπιδρούν κι έξω από αυτή, στις υπόλοιπες δηλαδή συναναστροφές τους όπως μέσα στην οικογένεια, με φίλους ή και στην εργασία τους.
Οι συνεδρίες έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα κατόπιν συνεννόησης όλων των μελών της ομάδας. Στην ομαδική θεραπεία δεν μπορούμε να πάμε παρέα με έναν φίλο μας. Οι φιλικές – κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών είναι καλό να αποφεύγονται για τη καλύτερη αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
Η ένταση κάποιου μέλους στην ομάδα γίνεται έπειτα από συνεννόηση με το σύμβουλο κι απαιτείται να έχουν προηγηθεί ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής.