Είναι σημαντικό να μπορούμε να φροντίζουμε τη σχέση μας με το σύντροφό μας χωρίς να χάνουμε την αυτονομία και την ατομικότητά μας μέσα στην ερωτική σχέση. Για αυτό οι συνεδρίες συμβουλευτικής ζεύγους απευθύνονται σε όλα τα ζευγάρια που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή και προβλήματα στη σχέση τους. Μέσα από τις συνεδρίες, το ζευγάρι (έγγαμο ή όχι) έχει τη δυνατότητα να αποσαφηνίσει τα θέματα που τυχόν δημιουργούν εμπόδια στη σχέση ή το γάμο, να διαχωριστούν οι ρόλοι και τα όρια του κάθε συντρόφου, καθώς και να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ τους. Στη περίπτωση όπου το ζευγάρι έχει και παιδιά, η θεραπεία ζεύγους φαίνεται να έχει ευεργετικά οφέλη και για τα παιδιά που αντιλαμβάνονται την συναισθηματική κατάσταση των γονέων τους κι ανησυχούν.