Η ατομική συμβουλευτική απευθύνεται σε ανθρώπους όπου οι αυξανόμενες ανάγκες της καθημερινότητας τους ωθούν να αναζητήσουν νέους τρόπους επίλυσης των δυσκολιών και των προβλημάτων τους. Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία «εκπαιδεύονται» να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να θέτουν τα όριά τους και να διαχειρίζονται τις καταστάσεις που βιώνουν με αποτελεσματικότητα.
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα, κατόπιν συνεννόησης κι έχουν διάρκεια 60λεπτά.