Ομιλία με θέμα “Ψυχολογία θύματος και Ψυχολογία διασώστη” στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς για την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Καλαμαριάς