Νέο!! Ψυχοεκπαιδευτική Συμβουλευτική Ομάδα Γονέων!!

Η Συμβουλευτική Ομάδα Γονέων απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών κι έχει πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση του γονικού ρόλου μέσα από την ψυχοεκπαίδευση.

Σε κάθε ψυχοεκπαιδευτική ομάδα γονέων συμμετέχουν μέχρι 8 μέλη.

Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:30

Κόστος συμμετοχής: 50€/ατομική επίσκεψη ή 80€ μηνιαία συνδρομή.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε 15 […]